Swartland Joernaal

Swartland Joernaal

Day: March 9, 2021

Wynkeldershoek

Plaaswerkers en eienaars vier winsdelingsukses

Bo: Glase is geklink tydens die oorhandiging van ’n seremoniële tjek van meer as R3 mijoen. Van links na regs: Ruan van der Mescht (trustee & algemene bestuurder), Jacoline Galant (trustee), dr. André Neethling (mede-eienaar & trustee), Gwillyn Galant (trustee), Primrose Oliphant (trustee & senior toesighouer) en Harry Williams (algemene werker).
Foto’s: Neil Roux (Lemonade Hub)
Bo: Die Wynkeldershoekwerknemerstrust het die afgelope Vrydag die vrugte gepluk ná hul harde werk en samewerking met ’n vreugdevolle viering naby Malmesbury.

MALMESBURY: “Die Wynkeldershoek-werkne-merstrust het hierdie afgelope Vrydag (26 Februarie) hulle eerste winsdelinguitkering naby Malmesbury gevier met ‘n seremoniële tjek van meer as R3 miljoen.
“Ons is werklik opgewonde dat ons hierdie dag kan vier,” het dr. André Neethling, voorsitter van die trust en mede-eienaar van Wynkeldershoek, wat tafeldruiwe en sitrus produseer, gesê.

“Ons vier die resultaat van harde werk, groei, toewyding en samewerking.”
Die samewerking is ‘n gesamentlike onderneming tussen die Wynkeldershoekwerk-nemerstrust en Neethling Broers, eienaars van die plaas Wynkeldershoek, wat geleë is aan die voet van die Kasteelberg in die Malmesbury-omgewing.

Dit het in 2012 tot stand gekom as ‘n inisiatief om werkers te bemagtig deur landbougrond beskikbaar te stel en te verseker dat hulle finansieel deur die trust bevoordeel word.
Die gesamentlike onderneming huur ‘n deel van die plaas waarop hulle aanvanklik pruime verbou het, maar oor die jare met tafeldruiwe vervang het.

Die Departement van Waterwese het in 2015 altesame 30 hektaar se waterregte aan die Wynkeldershoek-werknemerstrust toegeken, waarna die samewerking verder ontwikkel het.

Die waterregte word op ‘n spesifieke deel van die plaas gebruik, waarop die gesamentlike onderneming tans 21,8 hektaar van die tafeldruifvariëteite Sable en Autumn Crisp verbou.

Dis hoofsaaklik vir die uitvoermark bedoel.

“Dit is bemoedigend dat ons nou hierdie beloning kan deel ná jare se harde werk.

“Dit gee ons as werknemers hoop dat indien ons voortbou op die sukses van die samewerkingsooreenkoms, daar ‘n mate van finansiële sekuriteit vir ons gesinne is,” het Jacoline Galant, een van die trustees en ‘n loonklerk op die plaas, bygevoeg.

Die werknemerstrust het ‘n 40%-aandeel in die gesamentlike onderneming.
Die 29 begunstigdes ontvang elkeen bykans R60 000, wat 60% van die uitkeerbedrag is, gebaseer op die resultate van die 2020-boekjaar.

Die res bly in die werknemerstrust se rekening en sal aangewend word vir inisiatiewe soos beurse vir die onderrig van begunstigdes se kinders asook finansiële bystand om hulle in staat te stel om eiendom te koop.
Hulle beplan ook om donasies te maak aan gemeenskapsorganisasies, want hulle glo dit is belangrik om ‘n aktiewe ondersteuningsrol te speel in die gemeenskap waarin hulle werk.

Die werknemerstrust deel slegs in die gesamentlike onderneming se winste en nie in enige verliese wat oploop nie.

Elsabee Farao, ‘n begunstigde van die trust wat as administratiewe klerk op die plaas werk, het gesê dit is ‘n voorreg om deel te wees van die projek.
“As enkelouer gee dit my gemoedsrus om te weet dat ek in die toekoms kan aansoek doen vir finansiële bystand om my kind die nodige geleerdheid en geleenthede te bied.”

Neethling Broers, met ‘n 60%-aandeel in die gesamentlike onderneming, is ‘n vennootskap tussen dr. André Neethling en dr. Steyn Neethling.
Hulle verskaf die bedryfskapitaal en finansier die vestiging van die vrugteboorde. Die plaas se ervare bestuurder, Ruan van der Mescht, wat ook ‘n trustee is, en sy span verskaf tegniese ondersteuning en mentorskap.
“Ons model is gebaseer op ander suksesvolle bemagtigingsmodelle in ons bedryf wat ons aangepas het om wedersyds voordelig en lewensvatbaar te wees vir ons samewerking,” het dr. André Neethling gesê.

“Ons gee begunstigdes nie net die geleentheid om betrokke te raak in die bestuur van die plaas met formele en indiensopleiding in wat dit verg om ‘n suksesvolle agri-onderneming te bedryf nie, maar lewer ook ‘n bydrae tot hulle finansiële sekuriteit op die lang termyn.”

Vannie Kaap nou tuis op Malmesbury

Meesterbrein: Die manne agter die skerms: Jemaine Diedricks, Marc Jacobs (mede-eienaar van handelsmerk) en Grant Phillips.

Die bekende asook geliefde handelsmerk ‘Vannie Kaap’ het onlangs hulle deure op Malmesbury oopgemaak.

Dit was met groot opgewondenheid dat Grant Phillips en Jemaine Diedricks uiteindelik hierdie jarelange droom verwesenlik het.
‘n Idee wat reeds in 2019 posgevat het, maar toe deur die uitbreek van die Covid-pandemie eers op ys geplaas moes word.
Die winkeltjie, met sy kleurvolle deure is in Smuts Straat geleë, en is visueel onmisbaar.

Die atmosfeer is lig en gesellig en jy voel onmiddellik welkom. Jemaine noem met ‘n glinster in sy oog dat die spasie die regte ‘ambiance’ gehad het. Presies waarna hulle gesoek het.

Klinkslae en sê-goed, waarvoor die handelsmerk alombekend is, is oral te sien.

Die mede-eienaars gesels lighartig oor hoe die plek aanvanklik gelyk het en is baie trots dat 80% van die dekor uit hulle eie handewerk bestaan.
Kreatief en jonk van gees, het hulle nog baie planne in die pyplyn.

Met die ontwikkelling wat tans in Malmesbury plaasvind is dit die ideale tyd vir sulke besighede om hul merk in Malmesbury te maak.
Alle voorspoed word julle toegewens manne, mag julle Malmesbury vul met al die snaakse sê-goed.

Oasis: Why water?

There is a lot of confusion about what water does, and what it does not do. While water is an amazing element, it is not divine in its ability to do everything in the body.

So, let us separate the wheat from the chaff. Here are some things water can do.


SOME BENEFITS OF DRINKING WATER
Water makes it easier to pump blood through your body to get oxygen-rich blood cells to your muscles, enabling you to exercise harder for longer
Flushes out toxins and clears the skin
Prevents and improves digestive problems and constipation
Adequate hydration helps control appetite
Protects joints and cartilage and thus prevents injuries of mind as even mild dehydration negatively impacts mood
Improves state of mind as even mild dehydration negatively impacts mood
Helps to fight inflammation and infection
It helps us to think more clearly as dehydration causes shrinkage of brain tissue!
WATER IS A HYDRANT, NOT A NUTRIENT
Some minerals are toxic
Water does not contain enough beneficial minerals
It is impossible to filter out toxic minerals and keep the good ones
AFRICAN CONTEXT
While there might be negligible benefits to having Magnesium and Calcium in water, living in a world where contaminated water is the number one cause of death should place the importance of water purity above its mineral content.
South African law recognises three categories of water: Water defined by origin, Natural water and Prepared water.
The TDS (Total Dissolved Solids) count is a good indicator of purity. A lower TDS means cleaner water.
Oasis Still Water is defined as Prepared Water.
This category includes municipal, surface or underground water that has been purified by treatments that change the chemical composition of the water. The source of the water is irrelevant as impurities are removed. The processes used to purify the water can differ widely, so make sure you know whether contaminants like hormones and heavy metals are removed.
Municipal drinking water in South Africa consistently tests at a TDS count of 150 or higher. There are exceptions where the count is lower. Oasis Water guarantees a TDS count of less than 20 under normal operating conditions.

Oasis Water guarantees water that is safe with a great clean taste and flavour that is aesthetically pleasing to the senses.
There are matters outside of ourselves we cannot control, but we can control what enters our body.

Water is essential to life and a supply of clean-safe drinking water is required for the sustenance of life.

Concern regarding safe-clean drinking water commenced at the turn of the 20th century, when science coupled with technology unravelled the implications associated with contaminated drinking water.
In developing countries, it is estimated that most diseases (over 80%) is caused by contaminated drinking water and consequently, a considerable amount of work potential (over 30%) is compromised because of this.
As a result of the negative consequences of contaminated drinking water, countries are continuously updating guidelines and regulations with the aim to provide drinking water which can reduce water borne diseases and foster healthy living.

In South Africa, the quality of the domestic water supply that is considered safe for human consumption is assured by monitoring for compliance with the South African National Standards (SANS 241:2015).
Oasis Water is tested for compliance by independent laboratories in accordance with SANS and are compliant on four key levels:
Microbiological Compliance
Chemical Compliance
Acute Health Compliance
Aesthetic Compliance

Oasis Water guarantees water that is safe with a great clean taste and flavour that is aesthetically pleasing to the senses.

And, because of its price, Oasis Water is genuinely affordable, making it ideal for households looking for a safe drinking and cooking water solution. Breathe life into your body.

So lyk die damvlakke

Die damvlakke van die voorsieningskanaal van die Wes-Kaap het Maandag op 74.5% gestaan, in vergelyking met verlede week se 76.3% en verlede jaar dieselfde tyd se 62.7%.

Die Bergrivier se vlak het Maandag op 74.3% gestaan. Verlede week het die damvlak op 76.1% gestaan en verlede jaar dieselfde tyd op 74.1%.

Die Laer-Steenbras is nou 68.1% vol, in vergelyking met verlede week se 69.9% en verlede jaar se 66.3%.

Die Theewaterskloofdam het Maandag op 78.6% gestaan. Verlede week was die dam 80% vol en 57.7% verlede jaar op dieselfde tyd.

Die Wemmershoekdam was Maandag 74.4% vol, waar dit verlede week op 76.4% gestaan het. Verlede jaar was die dam dieselfde tyd 61.3% vol.
Die Voëlvleidam was Maandag 68.4% vol. Verlede week het die dam se vlak op 71.4% gestaan en verlede jaar op 61.3%.

Bron: www.capetown.gov.za

Betrekkings

Adam Lategan

Met sy Bybel en kitaar kon hy berge versit

Terwyl in gesprek met sy dogter, Denielle, was dit baie duidelik dat oom Adam ‘n groot leemte gelos het.
Deur die jare het hy deur baie lewens storms gegaan, maar hy het geglo dat dit God se manier was om hom te vorm. Net soos die pottebakker die klei gevorm het.

Adam Johannes Lategan is gebore op 30 Augustus 1950 en was een van 15 kinders. ‘n Groot en hegte familie met kinkels en kabels soos enige ander familie.
‘n ‘Mense’-mens wat gelewe het vir sy kinders, familie en Godsdiens.
Deur die loop van sy lewe het hy in baie mense se lewens ‘n verskil gemaak en was hy aktief by die gemeenskap betrokke.
Een van die vele plekke wat hy dikwels besoek het was ‘The Haven’ (Nagskuiling).
Daar het hy mense bemoedig deur die woord van God met hulle te deel.
As ambagsman was hy betrokke by Lategan Bouers, maar was ook vir 24 jaar en 83 dae ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens.
Denielle vertel, met ‘n vonkel in haar oog, dat hy gehou het van aksie.
Na sy aftrede het hy dikwels, oor naweke, die familie uitgehelp by Swartland Hulp en Begrafnis Dienste.
Iets wat hy gewoonlik baie na uitgesien het. Altyd reg met ‘n grappie en advies vir dié wat dit benodig.
Die res van sy Saterdae was egter toegewy aan kinders, kleinkinders en sy kitaar.
Musiek een die mediums waardeur hy hom kon uitleef en sy boodskap kon oordra.
Laaste, maar nie die minste nie, was sy liefde vir sy gemeente in Chatsworth, waar hy sy bediening gedoen het.
Die kerk en die werk van die Here was vir hom ‘n passie, en hy was tot en met sy sterfte deel van ‘House of Praise Ecclesia’.
Verskeie insae is deur hom gelewer in die Chatsworth gemeenskap.
Die bou van ‘n nuwe kerk vir sy gemeente, een van die projekte wat hy, tot kort voor sy siekbed, nog by betrokke was.
Denielle noem dat die kerk binnekort ingehuldig gaan word.
Dit is duidelik dat, met sy goeie sin vir humor en geduld van Job, hy ‘n spesiale plek in baie mense se harte gehad het.
Die leemte wat hy laat is groot, maar so ook sy nalatenskap, en met sy God en kitaar kon hy berge versit.


Open chat