Dokumentêr: Kaaps moet voortleef

Dokumentêr: Kaaps moet voortleef

HOPEFIELD – Só ernstig is Chevãn Van Rooi om die taal wat in die Kaapse Skiereiland gepraat word behoue te laat bly, dat hy besluit het om sy Meestersgraad daaroor te doen.
Die Meestersgraad behels die sosio-sintaktiese studie van sekere eienskappe in die grammatika van Kaaps, ’n dialek van Afrikaans wat oorwegend op die Kaapse Vlakte gepraat word. Hy konsentreer sy studie in Manenberg.
Terselfdertyd skiet Chevãn en bekende filmvervaardiger Jaak Erasmus ook ’n dokumentêre film oor die studie. Chevãn voel dat film ’n kragtige instrument is om ’n storie te vertel en met sy projek poog hy om vermaak en storievertelling te laat saamvloei.
Chevãn was as kind nie ’n voorstaander van die gebruik van die Afrikaanse taal nie. Negatiewe konnetasies het hom laat glo dat dit die taal van die onderdrukker was en was daarom weerstandig teen die gebruik daarvan.
Sy oë het egter oopgegaan nadat sekere groepe druk begin toepas het om Afrikaans as onderrigtaal by sekere universiteite en skole te verwyder. Om hierdie medium van kommunikasie sommer net te verwyder is amper om ook Kleurlingmense, wat die taal in baie fasette en variëteite gebruik, eenkant toe te skuif. Hy voel dat Kleurlingmense jarelank in ’n groot mate polities en maatskaplik op die kantlyn geskuif was en dat so ’n stap hulle sal verhoed om onderrig te ontvang in ’n taal wat vir hulle bekend en gemaklik is.
Verder is Afrikaans ook ’n taal uniek aan Suid-Afrika, wat Suid-Afrikaners maak wie en wat hulle is, en dit dien as verdere dryfveer vir sy studie.
Chevãn doen sy Meestersgraad by die Universiteit van Wes-Kaapland onder die toesig van dr Erin Pretorius, ’n legende en leier in akademie, asook prof Theresa Biberauer, wat in Cambridge gebaseer is, maar ook professor is aan die UWK.
In 2019 het Chevan die eer te beurt geval om as Beste Honneursstudent in die Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe aangewys te word, ’n toekenning wat hy nederig, maar trots, koester.
Intussen benodig Chevãn en Jaak nog fondse om die dokumentêr van sy studie klaar te skiet. Persone wat belangstel om in die projek te belê kan sy webblad, www.kaapsestudent.co.za besoek om verdere inligting daaroor te kry.

  • Alhoewel Chevãn in The Connifers, ’n klein voorstad van die groter Blue Downs area in Kaapstad gebore en getoë is, het hy noue bande in Hopefield gevorm nadat sy ouers ’n kleinhoewe daar gekoop het. Hulle woon nou permanent daar. Chevãn is die jongste van André en Jennifer Van Rooi se drie kinders.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*