Doppies vir wiele

Doppies vir wiele

Sinethemba het onlangs hande gevat met Bosch Recycling om as deel van hul “Happy Hearts”-projek, genoeg plastiekdoppies in te samel om ‘n rolstoel te skenk aan Willem Stuurman. Hiervoor moet 450kg plastiekdoppies vir herwinning ingesamel word. Die afgeepunte is soos volg: Roosstraat 4, Malmesbury, die Kommando-gebou op Moorreesburg, Donkinstraat Winkel 2, Darling en die kantoor van Top Eiendomme op Malmesbury. Kontak 022 486 6323 met navrae.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*