Ds Moorrees bedien gemeente 48 jaar

Ds Moorrees bedien gemeente 48 jaar

Moorreesburg is vernoem na Johannes Carolus le Febre Moorrees, die eerste Predikant van die Swartland Gemeente vanaf 1834 tot 1881.
Die area wat hy moes dien het gestrek vanaf Eendekuil in die noorde tot en met Philadelphia in die suide, Hopefield in die ooste en dan ook die Riebeekvallei in die weste.
Sy dienstydperk het oor byna 48 jaar uitgestrek. Daardie jare was die perdekar en die ryperd die basiese vervoermiddel en die verbindingsweë was smal paaie met ruie bosse.
Dit het tot gevolg gehad dat Ds. Moorrees die verskillende dorpe slegs een keer in 3 maande besoek het, waar al die sakramente dan bedien is. Dan was dit heeldag kerk want hy moes doop, huwelike bevestig, katkisante aanneem asook vergifnis van sonde doen.
Op 3 Desember 1879 is die Nederduits Gereformeerde Gemeente Moorreesburg gestig en die dorp is daarna na hom vernoem.
Ds. Moorrees is op 24 Augustus 1807 in Kaapstad gebore.
Daar het hy ook eerste skoolgegaan. Sy teologiese opleiding het hy aan die Utrechtse Hoërskool ontvang, en terwyl hy daar op studie was het hy saam met nog ‘n ander student, Philip Faure, deelgeneem aan ‘De Tiendaagshe Veldtocht tegen België’ en hom daarby so onderskei dat hy met die toekenning van die Metale Kruis vereer is – ‘n eerbewys wat ook sy mede kameraad Faure te beurt geval is.
Op 9 September 1833 is hy aan die Kaap gelegitimeer en kort daarna aangestel as predikant van die Swartland. Sy bevestiging het plaasgevind op 20 Februarie 1834 en sy intreerede was gebaseer op 2 Korinthiërs 12 – 14. In 1880 toe Moorreesburg afgestig is, het sy naam bo aan die lys van diensdoende predikant gestaan net soos sy seun , die Hoog Eerwaarde Professor Moorrees wat toe pas in die bediening getree het.
Hy het op 26 Junie 1881 afskeid geneem van sy gemeente en is op 20 Junie 1885 oorlede.
Bo: Johannes Carolus le Febre Moorrees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*