Swartland Groep eer Personeel

Swartland Groep eer Personeel

Een van Swartland Investments se grootste bates, is sy lojale werknemerskorps.
Wanneer mylpaal-jare van toewyding diens bereik word, wil die maatskappy graag van so ‘n geleentheid gebruik maak om ook sy dank en waardering uit te spreek teenoor die aantal toegewyde diensjare en daarom word daar jaarliks erkenning gegee aan werknemers wie 10, 15, 20, 25 en 30 voltydse diensjare voltooi het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*